تصمیم در خصوص میدان الغدیر کجا گرفته می شود؟  دستگاه های حاکمیتی و قانونی چه نقشی در این تصمیم گیری ها دارند؟ سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری اهواز تصمیمات خود را با چه کسی هماهنگ می کند؟
تصمیم در خصوص میدان الغدیر کجا گرفته می شود؟  دستگاه های حاکمیتی و قانونی چه نقشی در این تصمیم گیری ها دارند؟ سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری اهواز تصمیمات خود را با چه کسی هماهنگ می کند؟
۱۴۰۰/۱/۱۹: جلسه در فرمانداری و به ریاست فرماندار اهواز برگزار می شود. نوشادی شهردار اهواز و ربیعی رئیس سازمان میادین، هیات رئیسه اتحادیه بارفروشان و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اضلاع اصلی جلسه هستند.

مصوب می شود آقای ربیعی همه پرونده هایی که به بهانه عدم قرارداد برای غرفه داران باز نموده و حکم تخلیه گرفته را ببندد و ربیعی و نوشادی هم صورتجلسه را امضا کرده اند و فرماندار هم ابلاغ کرده است.

۱۴۰۰/۵/۵ :بعد از رایزنی و مراجعات مکرر بالاخره ربیعی تن به اجرای صورتجلسه فرمانداری می دهد و برای بسته شدن پرونده اصغر یاوری نامه اعلام رضایت و تقاضای مختومه شدن پرونده را می دهد.

در این نامه به مصوبات جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۹ اشاره می کند.۱۴۰۰/۷/۴ در حالی که طی چندین جلسه در فرمانداری، استانداری و دفتر امام جمعه مشکل قراردادها و تعیین اجاره بها حل شده و هردو طرف به بستن قرارداد رضایت داده اند ، بعد از حضور تلفنی اصغر یاوری در برنامه بی تعارف و پاسخ به ادعاهای مطرح شده توسط مجری و بابک ربیعی در آن برنامه، ماموران نیروی انتظامی برای ابلاغ و اجرای حکم تخلیه به غرفه یاوری می روند.

امیدواریم اشتباهی صورت گرفته باشد و مسئولان شهر و استان اجازه تخلیه غرفه اصغر یاوری را ندهند. نه به این دلیل که اصغر یاوری مرد محترم و شریفی است که در الغدیر سه دانگ غرفه دارد بلکه به این دلیل که امروز تخلیه غرفه یاوری به معنای بی اعتباری همه جلسات فرمانداری، استانداری، شورای شهر، دفتر امام جمعه و ستاد امر به معروف است. به معنای خفه کردن کسی است که پاسخ حرفهای یک مسئول را می دهد.

به معنای بی اعتباری نامه رسمی رضایت و مختومه کردن پرونده است. به معنای بی آبرویی شورای شهر و شهرداری است. به معنای این است که تصمیمات شهر و استان جایی غیر از استانداری، شهرداری، دفتر امام جمعه و شورای شهر گرفته می شود… آیا این غیر از حاکم شدن مافیا بر شهر است؟ کاش اینگونه نباشد