شرکت ماهی کارون را به چرخه تولید بازگردانید
شرکت ماهی کارون را به چرخه تولید بازگردانید

شرکت ماهی کارون شوشتر که پس از واگذاری به بخش خصوصی درحال رونق گرفتن بود قربانی مشکلات قبل از واگذاری شده است.

به گزارش خبـر اول، شرکت ماهی کارون شوشتر پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ با مشکلات بسیاری روبرو شد اما این مشکلات سبب نشد که تولید در ماهی کارون متوقف گردد و شرکت درحال حرکت روبه جلو بود.اما پس از صدور رای خلع ید مالک و تایید آن در دادگاه تجدید نظر خوزستان شرکت با بحران جدی در حوزه تولید مواجه شد.ناصر مزرعاوی مدیرعامل و سرمایه گذار شرکت ماهی کارون شوشتر در این باره می گوید: پس از اعلام حکم خلع ید، حسابهای مختلف من بسته شد و مسئولان شوشتر از ورود بنده به سایت اداری شرکت جلوگیری کردند.وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته از طریق دفتر ریاست قوه قضاییه و در هنگام ریاست آیت الله رئیسی، با اعمال ماده ۴۷۷، دستور توقف اجرای حکم خلع ید صادر شد اما همچنان حسابهای شرکت بسته است.مدیرعامل شرکت ماهی کارون ادامه داد: اکنون با جلوگیری از ورود بنده به سایت اداری عملا مدیریت شرکت از دست ما خارج شده و روند تولید در شرکت نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.مزرعاوی تصریح کرد: با وجود دستور ریاست وقت قوه قضاییه مبنی بر توقف اجرای حکم اما همچنان حسابهای شرکت و سایر حسابهای بنده بسته شده و برخی از مبالغ مانند هزینه فروش گندم شرکت، خرج مسائل نامشخصی می شود. وی از مسئولان دستگاه قضایی خواستار شد تا با بازکردن حسابهای شرکت و رفع موانع موجود در خصوص آبگیری حوزچه های ماهی و همچنین رسیدگی به گاومیش ها و دامهای سبک موجود در شرکت، شرکت ماهی کارون را به چرخه تولید باز گردانند.