پشتیبانی، تسهیل و رفع موانع تولید توسط سازمان تامین اجتماعی استان بسیار ارزشمند است
پشتیبانی، تسهیل و رفع موانع تولید توسط سازمان تامین اجتماعی استان بسیار ارزشمند است

پورارشد پشتیبانی، تسهیل و رفع موانع تولید توسط سازمان تامین اجتماعی استان بسیار ارزشمند دانست و بر تعامل سازنده دستگاه های دولتی با بخش خصوصی تاکید کرد.

به گزارش خبر اول، میثم پورارشد اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی خوزستان در سال مزین به تولید، مانع زدایی و پشتیبانی نهایت همکاری و مساعدت به مقوله تولید و ذخیره سازی گندم بعنوان استراتژیک ترین کالای کشور را داشته است.

وی افزود: با حمایت مدیرکل محترم و اعمال صریح قوانین از تعطیلی واحدی با بیش از ۲۰۰ نفر نیروی کار جوان و تحصیلکرده جلوگیری بعمل آمد.

تولیدکننده آرد استان ادامه داد: خوزستان ظرفیت بسیار خوبی در زمینه تولید گندم دارد و بخش اعظم نیاز کشور را تامین می کند.

پورارشد عنوان کرد: با وجود ناپایداری ها و نوسانات بازار تولید، تولیدکنندگان آرد که توانسته اند روی پای خود بایستند و علاوه بر تأمین نان داخل کشور، سهمی نیز در اشتغالزایی داشته باشند باید حمایت شوند که این مهم توسط تامین اجتماعی خوزستان به خوبی انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد ما از ابتدا تاکنون بر این مبنا بوده که کارگران بومی در واحدهای تولید آرد مشغول به کار شوند و رفع موانع و مشکلات تولید می تواند سبب افزایش اشتغالزایی و بهره وری شود.