پیام تبریک مجمع نمایندگان استان خوزستان به دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری
پیام تبریک مجمع نمایندگان استان خوزستان به دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری

بسم الله الرحمن الرحیمجناب آقای دکتر محسن رضاییاز آن جا که سربازان ولایت اندیشه ای جز عزت، استقلال، توسعه و بالندگی ایران اسلامی ندارند در هر عرصه ای که قدم گذاشتند، آن جا فضل الهی گشایش و پیروزی را رقم زدند. در جنگ نظامی، فرمانده جنگ با مدیریت جهادی، ایران عزیز را به گونه ای […]

بسم الله الرحمن الرحیمجناب آقای دکتر محسن رضاییاز آن جا که سربازان ولایت اندیشه ای جز عزت، استقلال، توسعه و بالندگی ایران اسلامی ندارند در هر عرصه ای که قدم گذاشتند، آن جا فضل الهی گشایش و پیروزی را رقم زدند. در جنگ نظامی، فرمانده جنگ با مدیریت جهادی، ایران عزیز را به گونه ای سربلند از آن عبور داد که جهانیان را وادار به احترام وتعظیم نمود. حال که جنگ اقتصادی است تنها همان فرمانده و مدیریت است که می تواند اقتصاد ایران را احیا و دنیا را وادار به تعامل و مناسبات اقتصادی از سر نیاز به خود گرداند.سردار حاج محسن رضایی، فرمانده جنگ، بنیانگذار مدیریت جهادی و طراح گفتمان اقتصاد مقاومتی، انتصاب به جا و هوشمندانه حضرتعالی به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری دلها را در ایران بزرگ به ویژه خوزستان قهرمان که خود بهتر از همگان محرومیت ناشی از عدم نگاه راهبردی به ظرفیت های بی‌شمار اقتصاد آن را می دانید خشنود و امیدوار به بهبود وضع موجود نمود.مجمع نمایندگان استان خوزستان ضمن اعلام مسرت از انتصاب فرزند شایسته خوزستان و قدردانی از حسن اعتماد و نگاه راهبردی رییس جمهور محترم به سرمایه های ملی، آمادگی خود را در راستای هر نوع همکاری و هماهنگی در مسیر عملیاتی ساختن راهبرد اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه خوزستان قهرمان و تقویت اقتدار اقتصاد ایران اسلامی را اعلام می دارد.مجمع نمایندگان استان خوزستان