یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ | 18 ربيع أول 1443
خطر گسترش فقر با تبدیل منابع ارزی مسدود شده به ریال ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

خطر گسترش فقر با تبدیل منابع ارزی مسدود شده به ریال

یک اقتصاددان با بیان اینکه اگر دولت همراهی بیشتری با بانک مرکزی داشت، شاخص های اقتصادی دچار تکانه های فعلی نمی شد، گفت: خطر گسترش فقر با تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال وجود دارد.