یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ | 18 ربيع أول 1443
کارگران اخراج نشدند/برخی تجمعات جوسازی است/حقوق کارکنان تا ریال آخر پرداخت شده است/رییس قوه قضایبه شرکت ماهی کارون را دریابد/تجمعات پیگیری قضایی می شود ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مزرعاوی:

کارگران اخراج نشدند/برخی تجمعات جوسازی است/حقوق کارکنان تا ریال آخر پرداخت شده است/رییس قوه قضایبه شرکت ماهی کارون را دریابد/تجمعات پیگیری قضایی می شود

مدیرعامل شرکت ماهی کارون ضمن تکذیب اخراج کارکنان، گفت: حقوق، پاداش، مزایا، عیدی و سنوات کارکنانی که پایان کار گرفتند تا ریال آخر پرداخت شده است.